Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Obsługa wózków jezdniowych wymaga posiadania kwalifikacji określonych w rozporządzeniu w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Stare rozporządzenie traci ważność i zmieniają się rodzaje kwalifikacji wymaganych do obsługi wózków. Do obsługi wózków podnośnikowych jedynym tytułem kwalifikacyjnym będą zaświadczenia kwalifikacyjne  UDT.

Do obsługi wózków unoszących, naładownych i ciągnikowych podstawą prawną obsługi będzie posiadane prawo jazdy.  Dla osób nie posiadających prawa jazdy, będą prowadzane kursy obsługi wózków unoszących, naładownych i ciągnikowych.

Zezwolenia pracodawcy, uprawniające do obsługi wózków, wydane na podstawie poprzedniego rozporządzenia stracą swoją ważność zgodnie z poniższym harmonogramem :

  1. Wystawione do 31.12.2004 r. – stracą ważność 31.12.2019 r.
  2. Wystawione do 31.12.2014 r. - stracą ważność 31.12.2020 r.
  3. Wystawione po 01.01.2015 r. - stracą ważność 31.12.2021 r.

Kierowca  wózka podnośnikowego zmieniając miejsce pracy, po 10.08.2018 r., traci jednocześnie prawo do wykonywania pracy na wózku, na podstawie wydanego zezwolenia.

Wszyscy, którzy utracą kwalifikacje w wyniku upływu wspomnianych powyżej terminów lub zmienią miejsce pracy, muszą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne  UDT.

Tryb uzyskania kwalifikacji UDT jest opisany w zakładce „ Kursy oraz egzaminy kwalifikacyjne w zakresie obsługi wózków podnośnikowych”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs  oraz  egzamin kwalifikacyjny w zakresie  obsługi  wózków podnośnikowych

 

Osoby obsługujące wózki podnośnikowe zgodnie z przepisami o dozorze technicznym, muszą posiadać zaświadczenie  kwalifikacyjne UDT. Zakres uprawnień do obsługi wózków podnośnikowych określają szczegółowe przepisy UDT. Obecnie Ośrodek prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów, dla poniższych grup i  kategorii wózków podnośnikowych :

  1.  III WJ0 -wózki prowadzone, zdalnie sterowane
  2. II WJ0 – podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
  3. IWJ0 – podnośnikowe: specjalizowane ze zmiennym wysięgiem
  4. IWJ0 – podnośnikowe: z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

 

Warunki UDT  dotyczące przystąpienia do egzaminu :

- ukończone 18 lat

- prawidłowo złożony i wypełniony oryginał wniosku na egzamin ( wersja dla Ośrodków); można wskazać tylko jedną kategorię wózka podnośnikowego

- złożony oryginał pisemnego pełnomocnictwa dla Ośrodka wg. Wzoru UDT

Egzamin składa się z części teoretycznej – ustnej oraz praktycznej.

Przystępujący do egzaminu musi posiadać dowód tożsamości, odzież roboczą oraz odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Program ramowy kursu :

- Przepisy prawne dotyczące eksploatacji i obsługi wózków podnośnikowych

- Podstawowe definicje oraz rodzaje i charakterystyka urządzeń transportu bliskiego

- Charakterystyka udźwigu oraz zasady stateczności wózków

- Zasada działania oraz budowa części mechanicznej i elektrycznej wózka i jego mechanizmu

- Urządzenia zabezpieczające

- Zasady eksploatacji, w tym bezpieczna obsługa wózków

- Postępowanie w razie wypadku i awarii

- Zajęcia praktyczne

 

Czas trwania szkolenia teoretycznego wynosi 8 godzin i może być wydłużony na życzenie zleceniodawcy. Czas trwania zajęć praktycznych jest uzależniony od umiejętności kursantów . W przypadku potwierdzenia umiejętności przy obsłudze wózków, zajęcia praktyczne nie będą kontynuowane. Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe zgodne z tematyką egzaminu. Zakład pracy powinien udostępnić instrukcje eksploatacji wózków będących przedmiotem egzaminu. Aktualna opłata za egzamin UDT wynosi 152 złote. Opłata za szkolenie jest uzależniona od ilości uczestników oraz zakresu i czasu szkolenia. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie  - opłata za egzamin nie podlega zwrotowi.  Decyzję w powyższej sprawie podejmuje UDT. 

 

Miejscem kursu i egzaminu może być teren zleceniodawcy, jeśli posiada odpowiednie warunki lokalowe i legalnie eksploatowane urządzenie będące przedmiotem egzaminu. Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT jest wydawane bezterminowo, ważne na terenie całego kraju.

Serwis używa pliki cookies!
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawieńprzeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.
Zgadzam się