Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Obsługa wózków jezdniowych wymaga posiadania kwalifikacji określonych w rozporządzeniu w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Stare rozporządzenie traci ważność i zmieniają się rodzaje kwalifikacji wymaganych do obsługi wózków. Do obsługi wózków podnośnikowych jedynym tytułem kwalifikacyjnym będą zaświadczenia kwalifikacyjne  UDT.

Do obsługi wózków unoszących, naładownych i ciągnikowych podstawą prawną obsługi będzie posiadane prawo jazdy.  Dla osób nie posiadających prawa jazdy, będą prowadzane kursy obsługi wózków unoszących, naładownych i ciągnikowych.

Zezwolenia pracodawcy, uprawniające do obsługi wózków, wydane na podstawie poprzedniego rozporządzenia stracą swoją ważność zgodnie z poniższym harmonogramem :

  1. Wystawione do 31.12.2004 r. – stracą ważność 31 grudnia 2023 r.
  2. Wystawione do 31.12.2014 r. - stracą ważność 31 grudnia 2026 r.
  3. Wystawione po 01.01.2015 r. - stracą ważność 31 grudnia 2027  r.

Kierowca  wózka podnośnikowego zmieniając miejsce pracy, po 10.08.2018 r., traci jednocześnie prawo do wykonywania pracy na wózku, na podstawie wydanego zezwolenia.

Wszyscy, którzy utracą kwalifikacje w wyniku upływu wspomnianych powyżej terminów lub zmienią miejsce pracy, muszą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne  UDT.

Tryb uzyskania kwalifikacji UDT jest opisany w zakładce „ Kursy oraz egzaminy kwalifikacyjne w zakresie obsługi wózków podnośnikowych”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs  oraz  egzamin kwalifikacyjny w zakresie  obsługi  wózków podnośnikowych

 

Osoby obsługujące wózki podnośnikowe zgodnie z przepisami o dozorze technicznym, muszą posiadać zaświadczenie  kwalifikacyjne UDT. Zakres uprawnień do obsługi wózków podnośnikowych określają szczegółowe przepisy UDT. Obecnie Ośrodek prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów, dla poniższych grup i  kategorii wózków podnośnikowych :

  1.  III WJ0 -wózki prowadzone, zdalnie sterowane
  2. II WJ0 – podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
  3. IWJ0 – podnośnikowe: specjalizowane ze zmiennym wysięgiem
  4. IWJ0 – podnośnikowe: z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

 

Warunki UDT  dotyczące przystąpienia do egzaminu :

- ukończone 18 lat

- prawidłowo złożony i wypełniony oryginał wniosku na egzamin ( wersja dla Ośrodków); można wskazać tylko jedną kategorię wózka podnośnikowego

- złożony oryginał pisemnego pełnomocnictwa dla Ośrodka wg. Wzoru UDT

Egzamin składa się z części teoretycznej – ustnej oraz praktycznej.

Przystępujący do egzaminu musi posiadać dowód tożsamości, odzież roboczą oraz odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Program ramowy kursu :

- Przepisy prawne dotyczące eksploatacji i obsługi wózków podnośnikowych

- Podstawowe definicje oraz rodzaje i charakterystyka urządzeń transportu bliskiego

- Charakterystyka udźwigu oraz zasady stateczności wózków

- Zasada działania oraz budowa części mechanicznej i elektrycznej wózka i jego mechanizmu

- Urządzenia zabezpieczające

- Zasady eksploatacji, w tym bezpieczna obsługa wózków

- Postępowanie w razie wypadku i awarii

- Zajęcia praktyczne

 

Czas trwania szkolenia teoretycznego wynosi 8 godzin i może być wydłużony na życzenie zleceniodawcy. Czas trwania zajęć praktycznych jest uzależniony od umiejętności kursantów . W przypadku potwierdzenia umiejętności przy obsłudze wózków, zajęcia praktyczne nie będą kontynuowane. Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe zgodne z tematyką egzaminu. Zakład pracy powinien udostępnić instrukcje eksploatacji wózków będących przedmiotem egzaminu. Aktualna opłata za egzamin UDT wynosi 152 złote. Opłata za szkolenie jest uzależniona od ilości uczestników oraz zakresu i czasu szkolenia. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie  - opłata za egzamin nie podlega zwrotowi.  Decyzję w powyższej sprawie podejmuje UDT. 

 

Miejscem kursu i egzaminu może być teren zleceniodawcy, jeśli posiada odpowiednie warunki lokalowe i legalnie eksploatowane urządzenie będące przedmiotem egzaminu. Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT jest wydawane bezterminowo, ważne na terenie całego kraju.

Serwis używa pliki cookies!
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawieńprzeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.
Zgadzam się